Ministerul Culturii al Republicii Moldova

Consiliul Biblioteconomic Național

A A A

Documente aprobate

Ghid practic pentru aplicarea „Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci”
Ghidul a fost elaborat de Nelly Ţurcan, dr. hab., conf. universitar, membru al Comisiei „Formare profesională continuă” şi aprobat la şedinţa Consiliului Biblioteconomic Naţional din 29 martie 2016.
 
Acest document are ca scop facilitarea procesului de atestare a personalului de specialitate din biblioteci, conţinând instrucţiuni în formă de răspunsuri la eventuale întrebări legate de prevederile „Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci”.
 
 
Note explicative pentru completarea formularului „Raport statistic anual №6-c. Activitatea bibliotecilor”
Documentul a fost elaborat de Comisia „Standardizare, norme şi statistici” şi aprobat la şedinţa C.B.N. din 6 noiembrie 2015.
 
Elaborarea acestui document a fost necesară în legătură cu aprobarea de către Biroul Naţional de Statistică a Republicii Moldova (Odin nr. 106 din 19.11.2015) a formularului „Raport statistic anual № 6-c. Activitatea bibliotecilor” în varianta actualizată conform noului standard SM ISO 2789:2015 Informare şi documentare – Statistici internaţionale de bibliotecă.
 
Documentul oferă explicaţii detaliate cu referire la datele incluse în raport, interpretarea noţiunilor şi termenilor, modul de reflectare al acestora.
 
Regulament privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci din Republica Moldova
Documentul a fost aprobat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin Ordinul nr. 2 din 13.01.2016.
 
A fost elaborat de Comisia „Formare profesională continuă” a C.B.N.
 
A fost aprobat la şedinţa C.B.N. din 6 noiembrie 2015 şi urmează să fie aprobat şi la Colegiul Ministerului Culturii.
 
Se referă la rolul şi misiunea centrelor biblioteconomice şi are scopul de a contribui la consolidarea unei infrastructuri biblioteconomice consolidate în Republica Moldova.
 
Regulament privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci
Documentul a fost elaborat de Comisia „Formare profesională continuă” a C.B.N. în colaborare cu comisia similară a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova. A fost aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 17 din 05.02.2015.
 
Regulamentul stabileşte obiectivele, principiile de bază şi cadrul de referinţă ale atestării personalului de specialitate din biblioteci, procedurile de organizare şi desfăşurare a procesului de atestare, condiţiile de participare la atestare şi metodologia de conferire/confirmare a categoriilor de calificare.
 
 
Regulament privind Sistemul Naţional de Împrumut Interbibliotecar (SNÎIB) în Republica Moldova
Documentul a fost aprobat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin Ordinul nr. 2 din 13.01.2016.
 
A fost elaborat de Comisia „Politici şi legislaţie” şi aprobat la şedinţa C.B.N. din 30 octombrie 2014.
 
Regulamentul SNÎIB are scopul de a asigura dreptul fundamental al cetăţenilor de acces la informaţie, garantarea satisfacerii cerinţelor utilizatorilor şi recepţionării documentelor solicitate din colecţiile bibliotecilor şi altor instituţii informaţionale, indiferent de apartenenţa lor departamentală.
 
Regulamentul stabileşte funcţiile Centrului Naţional al Împrumutului Interbibliotecar, drepturile şi obligaţiile membrilor SNÎIB, mecanismul de funcţionare a împrumutului interbibliotecar.