Ministerul Culturii al Republicii Moldova

Consiliul Biblioteconomic Național

A A A

Documente în proiect

Ghid de elaborare a politicilor de acces la Internet în bibliotecile din Republica Moldova
Documentul este elaborat de Comisia „Informatizare şi tehnologii informaţionale” a C.B.N.
 
Ghidul va ajuta bibliotecile să conceptualizeze condiţiile de prestare a serviciului de acces la Internet, să elaboreze politici clare şi reguli pentru diverse categorii de utilizatori ai acestui serviciu.
 
 
Ghid de protecţie socială a bibliotecarilor din Republica Moldova
Documentul este elaborat de Comisia „Protecţie socială” a C.B.N.
 
Ghidul este destinat managerilor de bibliotecă, bibliotecarilor din diverse tipuri de biblioteci.
 
Scopul acestui ghid este de a oferi o informaţie cumulată cu referire la documentele legislative şi de reglementare în domeniul muncii, contractele colective şi individuale de muncă, timpul de muncă şi timpul de odihnă, salarizarea pentru bibliotecari, retribuirea muncii prestate în condiţii nefavorabile, securitatea muncii.