Ministerul Culturii al Republicii Moldova

Consiliul Biblioteconomic Național

A A A

Activitate

Ghid practic pentru aplicarea „Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci”
Note explicative pentru completarea formularului „Raport statistic anual №6-c. Activitatea bibliotecilor”
Regulament privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci din Republica Moldova
Program de activitate a Consiliului Biblioteconomic Naţional pentru anul 2015
Ghid de elaborare a politicilor de acces la Internet în bibliotecile din Republica Moldova
Ghid de protecţie socială a bibliotecarilor din Republica Moldova
Regulament privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci
Regulament privind Sistemul Naţional de Împrumut Interbibliotecar (SNÎIB) în Republica Moldova
Program de activitate a Consiliului Biblioteconomic Naţional pentru anul 2014
Raport de activitate a Consiliului Biblioteconomic Naţional pentru anul 2014