Ministerul Culturii al Republicii Moldova

Consiliul Biblioteconomic Național

A A A

Prezentarea datelor statistice pentru anul 2015 cu privire la activitatea bibliotecilor

Published on: Tue, 12/22/2015 - 12:27

Toate bibliotecile din Sistemul Naţional de Biblioteci din Republica Moldova vor prezenta datele statistice pentru anul 2015 într-un formular actualizat conform noului standard SM ISO 2789:2015 Informare şi documentare – Statistici internaţionale de bibliotecă.
 
Actuala versiune a formularului „Raport statistic anual № 6-c. Activitatea bibliotecilor” a fost elaborată de Consiliul Biblioteconomic Naţional şi aprobată de către Biroul Naţional de Statistică a Republicii Moldova prin Ordinul nr. 106 din 19.11.2015.
 
Pentru a facilita procesul de raportare, Consiliul Biblioteconomic Naţional pune la dispoziţia bibliotecarilor „Note explicative pentru completarea formularului „Raport statistic anual № 6-c. Activitatea bibliotecilor”, prin care oferă informaţii detaliate cu referire la datele incluse în raport, interpretarea noţiunilor şi termenilor, modul de reflectare al acestora.