Ministerul Culturii al Republicii Moldova

Consiliul Biblioteconomic Național

A A A

Prezentare generală

Consiliul Biblioteconomic Naţional (C.B.N.) este un organ consultativ al Ministerului Culturii al Republicii Moldova, care contribuie la elaborarea actelor de reglementare în domeniul bibliotecilor, asigură unitatea naţională în biblioteconomie, desfăşoară acţiuni în vederea coordonării şi cooperării activităţii instituţiilor din sistemul naţional de biblioteci.
 
C.B.N. funcţionează în temeiul Legii nr. 286-III din 16 noiembrie 2004 cu privire la biblioteci şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Biblioteconomic Naţional, aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 211 din 5 noiembrie 2014.
 
C.B.N. are atribuţiile de a participa la elaborarea, perfecţionarea şi avizarea proiectelor actelor legislative şi normative privind activitatea bibliotecilor; de a elabora, cu titlu de recomandare, principiile unice de funcţionare a sistemului naţional de biblioteci; de a aviza compartimentele cu referire la biblioteci din proiectele de politici la nivel naţional; de a determina direcţiile prioritare de dezvoltare a activităţii bibliotecare; de a contribui la interacţiunea bibliotecilor, centrelor de informare şi documentare, instituţiilor de învăţământ în biblioteconomie şi ştiinţele informării şi altele.
 
Documentele elaborate de C.B.N. sunt înaintate Ministerului Culturii spre aprobare şi promovare.
 
În componenţa C.B.N. intră preşedintele, care, de obicei, este un viceministru al culturii, un vicepreşedinte, secretarul responsabil, câte un reprezentant al comisiei de profil din Parlament şi al Aparatului Guvernului, un reprezentant al Ministerului Culturii responsabil de promovarea documentelor aprobate de C.B.N., un reprezentant al Ministerului Educaţiei, reprezentanţi ai centrelor biblioteconomice naţionale, teritoriale şi departamentale, ai instituţiilor de învăţământ şi alţi specialişti din domeniu.