Ministerul Culturii al Republicii Moldova

Consiliul Biblioteconomic Național

A A A

Politici și legislație

Componenţa Comisiei „Politici şi legislaţie” pentru anii
2014-2015

Nr. d/o

Nume, prenume

Atribuţii

Instituţia, funcţia

Telefon, e-mail

1.

MARIANA HARJEVSCHI

Preşedinte

 

 

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” Chişinău,

Director general

022 223360

mharjevschi@hasdeu.md

mharjevschi@gmail.com

2.

ELENA BUTUCEL

Secretar

 

 

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” Chişinău,

Prim vice director

butucel.hasdeu@gmail.com

3.

GALINA AGAFIŢA

Membru

Biblioteca Publică Raională Călăraşi,

Director

g_agafita@yahoo.com

bibliotecacalarasi@yahoo.com

4.

NATALIA CHERADI

Membru

Biblioteca Ştiinţifică a ASEM,

Director adjunct

cheradinatalia@gmail.com

5.

AURELIA HANGANU

Membru

Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova,

Secretar general

aureliahanganu@yahoo.com

6.

EUGEN MARTIN

Membru

Î.S. „MoldData”,

Manager Marketing

eugen.martin@molddata.md

7.

LIDIA SITARU

Membru

Biblioteca Publică Raională „A. Donici” Orhei,

Director

biborhei@gmail.com