Ministerul Culturii al Republicii Moldova

Consiliul Biblioteconomic Național

A A A

Informatizare și tehnologii informaționale

Componenţa Comisiei „Informatizare și tehnologii informaționale” pentru anii 2014-2015

 

Nume, prenume

Atribuţii

Instituţia, funcţia

Telefon, email

1.

LIUBOVI KARNAEVA

Preşedinte

Biblioteca Ştiinţifică Medicală, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, Director

022 205553

liubovi_karnaeva@usmf.md

liubovi_karnaeva@yahoo.com

2.

ALLA PANICI

Secretar

Biblioteca Naţională a RM,

Director adjunct cu probleme SIBIMOL

022 240453

ccb@bnrm.md

3.

RODICA AVASILOAIE

Membru

Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,

Director

022 242338

rodica.avasiloaie@gmail.com

4.

OLGA BELEI

Membru

AGEPI, Departamentul drept de autor şi drepturi conexe,

Şef Secţie control și respectarea legislaţiei

022 400555

olga.belei@gmail.com

5.

SILVIA CIUBREI

Membru

Biblioteca Ştiinţifică Medicală, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”,

Director adjunct

022 205235

silvia.ciubrei@usmf.md

6.

SILVIA GHINCULOV

Membru

Biblioteca Ştiinţifică ASEM,

Director

022 402722

gsilvia@lib.ase.md

7.

VIORICA LUPU

Membru

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Agrare de Stat din RM,

Director-adjunct

022 432592

v.lupu@mail.uasm.md

8.

IGOR MIRONIUC

Membru

Programul Novateca,

Manager pe Dezvoltare a bibliotecilor

imironiuc@irex.org

9.

LUDMILA PÂNZARU

Membru

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” Chişinău,

Director adjunct

022 212730

panza@hasdeu.md

info@hasdeu.md

 

10.

ELENA PINTILEI

Membru

Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”,

Director adjunct

022 358355

elenagherghisan@gmail.com

 

11.

ECATERINA ZASMENCO

Membru

Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova,

Director

022 577504

e_zasmenco@mail.ru

 

 

Programul de activitate al Comisiei „Informatizare și tehnologii informaționale” pentru anul 2015

Programul de activitate al Comisiei „Informatizare și tehnologii informaționale” pentru anul 2014