Ministerul Culturii al Republicii Moldova

Consiliul Biblioteconomic Național

A A A

Formarea profesională continuă

Componenţa Comisiei „Formare profesională continuă” pentru anii

2014-2015

 

 

Nume, prenume

Atribuţii

Instituţia, funcţia

Telefon, email

1.

LUDMILA CORGHENCI

Preşedinte

Departamentul Informaţional Biblioteconomic, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,

Director adjunct

022 212418

lcorghenci@yahoo.com

lcorghenci@ulim.md

2.

TATIANA AMBROCI

Secretar

Biblioteca Colegiului de Construcţii,

Director

022 739200

t_ambroci@yahoo.com

3.

HERMINA ANGHELESCU

Membru

School of Library & Information Science,

Wayne State University,

USA,

Associate Professor

ag7662@wayne.edu

4.

LIUBA ARION

Membru

Direcţia generală Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău,

Specialist principal

022 234975

arion_liuba@mail.ru

5.

VIOLETA BUNESCU

Membru

Programul Novateca,

Manager în Dezvoltarea Capacităţilor

022 222992

022 223385

022 228837

vbunescu@irex.org

6.

ELENA CEBOTARI

Membru

Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari,

Director

022 210574

elenacebotari12@gmail.com

 

7.

TATIANA COŞERI

Membru

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” Chişinău,

Director adjunct

022 278592

tcoseri.hasdeu@gmail.com

tcoseri@hasdeu.md

7.

NATALIA GRIŢCO

Membru

Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu”, Străşeni,

Director adjunct

gritco80@mail.ru

8.

VERA OSOIANU

Membru

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova,

Director adjunct

022 240443

vera_osoianu@yahoo.com

9.

ECATERINA SCHERLET

Membru

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”,

Director

0 22 358355

scherlet@mail.ru

10.

NELLY ŢURCAN

Membru

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova

doctor habilitat, conferenţiar universitar

022 577546

tsurcannelly@gmail.com

11.

TAMARA ZASMENCO

Membru

Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică,

Director adjunct

0 22 501132

tamara.zasmenco@gmail.com

 

Programul de activitate al Comisiei „Formare profesională continuă” pentru anul 2015

Programul de activitate al Comisiei „Formare profesională continuă” pentru anul 2014