Ministerul Culturii al Republicii Moldova

Consiliul Biblioteconomic Național

A A A

Discutarea „Ghidului practic pentru aplicarea „Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci”

Published on: Wed, 02/17/2016 - 11:12

Comisia C.B.N. „Formare profesională continuă” pune în discuţie „Ghidul practic pentru aplicarea „Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci”, elaborat de Nelly Ţurcan, dr. hab., conf. universitar. Acest ghid are ca scop facilitarea procesului de atestare a personalului de specialitate din biblioteci, conţinând instrucţiuni în formă de răspunsuri la eventuale întrebări legate de acest proces.
 
C.B.N. solicită comentarii, observaţii, propuneri atât din partea bibliotecarilor, cât şi din partea responsabililor de organizarea procesului de atestare până la 25 februarie 2016. Ghidul poate fi accesat şi comentat în compartimentul: Documente în proiect.