Ministerul Culturii al Republicii Moldova

Consiliul Biblioteconomic Național

A A A

Componența

COMPONENŢA CONSILIULUI BIBLIOTECONOMIC NAŢIONAL
pentru anii 2014 - 2015

IGOR ŞAROV

preşedinte C.B.N., viceministru, Ministerul Culturii

022 233782

igor.sarov@mc.gov.md

CLAUDIA BALABAN

vicepreşedinte C.B.N., director general, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” 

022 229509

balaban@bncreanga.md

EUGENIA BEJAN

secretar responsabil C.B.N., director adjunct, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”

022 229556

cbnmoldova@gmail.com

RODICA AVASILOAIE

director, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

022 242338

 

rodica.avasiloaie@gmail.com

bibliotecaamtap@gmail.com

ELENA BORDIAN

director, Biblioteca Republicană Tehnico-ştiinţifică a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică

022 501131

bordiane@mail.ru

TATIANA CELPAN

vice director, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Institut)

022 735760

tatiana_celpan@yahoo.com

TATIANA CHIPER

director, Centrul Naţional de Informare şi Reabilitare al Societăţii Orbilor din Moldova

022 731493

 

centrulsom@rambler.ru

VALENTINA CHITOROAGĂ

director, Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova

022 295746,

295860

bookchamber.md@gmail.com

valentina.chitoroaga@gmail.com

 

LUDMILA CORGHENCI

director interimar, Departamentul Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova

022 212418

lcorghenci@yahoo.com

LUDMILA COSTIN

director, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova

022432578

 

costin@uasm.md

RODICA DERMENJI

director, Biblioteca Raională „Andrei Ciurunga” Cahul

029923856

 

rdermengi@yahoo.com

SILVIA GHINCULOV

director, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova, doctor în economie, conferenţiar

022 402722,

242663

 

 

 

gsilvia@lib.ase.md

gsilvia2006@yahoo.com

ELENA HARCONIŢA

director, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

023152445

elena.harconita@mail.ru

MARIANA HARJEVSCHI

director general, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” Chişinău

022 223360

 

mharjevschi@hasdeu.md

mharjevschi@gmail.com

LIUBOVI KARNAEVA

director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

022 205553

liubovi_karnaeva@yahoo.com

EUGENIA LIULENOV

specialist principal, Direcţia Cultură UTAG

029829144

cultura.ato@mail.ru

VERA OSOIANU

director adjunct, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

022 240443

vera_osoianu@yahoo.com

bnrmvo2012@gmail.com

ELENA PINTILEI

director general, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

022 240493

elena.pintilei@bnrm.md

ANA PLĂMĂDEALĂ

Consultant, Direcţia e-transformare şi informatizare, Ministerul Educaţiei

022 233220

postolachianisoara@yahoo.com

ECATERINA RUDAKOV

consultant principal, Ministerul Culturii

022 234026

ecaterina_rudakov@mc.gov.md

ecaterina.rudakov@gmail.com

EVAN TRACZ

director, Programul „Novateca”

022 222992

 

etracz@irex.org

mursu@irex.org

NELLY ŢURCAN

conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova

022 577546

tsurcannelly@gmail.com

ECATERINA ZASMENCO

director, Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova

022 577504

e_zasmenco@mail.ru