Ministerul Culturii al Republicii Moldova

Consiliul Biblioteconomic Național

A A A

Colaborarea Consiliului Biblioteconomic Naţional cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Published on: Thu, 02/19/2015 - 10:56

Consiliul Biblioteconomic Naţional colaborează cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în elaborarea şi modificarea mai multor documente de reglementare:
 
  1. Legea cu privire la biblioteci.
  2. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice.
  3. Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci.
  4. Regulamentul Sistemului de formare continuă a bibliotecarilor din Republica Moldova” şi altele.