Ministerul Culturii al Republicii Moldova

Consiliul Biblioteconomic Național

A A A

Aprobarea Ghidului practic pentru aplicarea „Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci”

Published on: Thu, 05/05/2016 - 15:16

Ghidul practic pentru aplicarea „Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci”, elaborat de Nelly Ţurcan, dr. hab., conf. universitar, membru al Comisiei „Formare Profesională Continuă”, a fost aprobat la şedinţa C.B.N. din 29 martie 2016.
 
Acest ghid are ca scop facilitarea procesului de atestare a personalului de specialitate din biblioteci, conţinând instrucţiuni în formă de răspunsuri la eventuale întrebări legate de acest proces.
 
Ghidul poate fi accesat aici.